Polje z besedilom:    TURISTIČNO DRUŠTVO VINIČAR ZGORNJA POLSKAVA

O društvu

 

- Ustanovljeno 26. 11. 2010.

- Sedež društva: Bukovec 1, 2314 Zgornja Polskava.

- Vodstvo društva:

- predsednica: Manica Kramberger

- podpredsednica: Janja Goričan

- tajnica: Petra Borec

- blagajničarka: Lea Resman

- Namen in cilji društva:

- pospeševanje razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem kraja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;

- izobraževanje svojih članov in širše družbene skupnosti za turistični in celostni razvoj kraja;

- sodelovanje z ostalimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma v kraju;

- pospeševanje splošne turistične propagande in informacijske dejavnosti.

 

Člani organov društva:

 

Zbor članov: vsi člani društva

 

Upravni odbor:  

Manica Kramberger, Janja Goričan, Petra Borec, Lea Resman, Mladen Brates, Rozika Golob, Jasmina Koropec, Marija Markič, Ivica Kiker.

 

Nadzorni odbor: Breda Hajnrih, predsednica; Jožica Keršič, članica; Suzana Brates, članica.

 

Častno razsodišče: Ivan Jurše, predsednik; Sanja Ferk, članica; Simona Golob, članica.

 

 

Letna članarina znaša samo 10 , zato izpolnite pristopno izjavo in se nam pridružite!

 

 

 

Logotip TD Viničar Zgornja Polskava

Stik z nami:

Manica Kramberger

Bukovec 1

2314 Zgornja Polskava

0038641/833-860

td.vinicar@gmail.com

 

 

 

 

©TD Viničar Zgornja Polskava

 

Na spletnih straneh lahko uživate v fotografijah Francija Padežnika, Slavka Osebika in ostalih članov TD Viničar.

 

Del teksta na spletnih straneh je povzet po Bistriškem zborniku III  Svet med Pohorjem in Bočem.